Новини

Головна » Статті » Премії » премія ім.В.Стефаника

ЛАУРЕАТИ ОБЛАСНОЇ ПРЕМІЇ ІМ. В.СТЕФАНИКА

Затверджено
розпорядженням голови
обласної державної адміністрації
та голови обласної ради
від 22.02.2010 № 92 / 13-р

Положення про премію імені Василя Стефаника

1.  Премія імені Василя Стефаника в галузі літератури (далі - Стефаниківська премія) є найвищою в області відзнакою за вагомий внесок в розвиток української літератури на Прикарпатті та в Україні.

2.  Стефаниківською премією відзначають твори літератури, які є духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість та самобутність і є видатною подією в літературному житті Прикарпаття.

3.  Комісія з премії імені Василя Стефаника в галузі літератури (далі - комісія) після конкурсного відбору творів і робіт, представлених на здобуття Стефаниківської премії, таємним голосуванням ухвалює кандидатури на присудження Стефаниківської премії і передає його на розгляд голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради.

Присудження  Стефаниківської премії здійснюється  розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради.

4.  На здобуття Стефаниківської премії пропонуються нові твори і роботи, опубліковані у завершеному вигляді протягом останніх двох років, але не пізніше, як за три місяці до їх висунення на здобуття Стефаниківської премії.

5.  Щорічно встановлюється Стефаниківська премія з таких номінацій:

 • проза (драматургія, переклади);
 • поезія;
 • документальна і науково-критична література (естетика, літературознавство, мистецтвознавство, українознавство, художня публіцистика, критика, мемуаристика).

У кожній номінації може бути премійовано лише один конкурсний твір або роботу.

Рішенням комісії премія може не присуджуватися.

6.  Твори та роботи на здобуття Стефаниківської премії пропонують творчі спілки, об'єднання, товариства, громадські організації мистецького та        просвітницького спрямування, управління культури облдержадміністрації, навчальні мистецькі заклади, видавництва, редакції газет і журналів.

7.  Комісія розглядає, обговорює та оцінює твори і роботи, подані на здобуття Стефаниківської премії, у три конкурсні тури:

перший тур - попередній відбір творів і робіт та допущення їх до другого туру конкурсу обговоренням та відкритим голосуванням;

другий тур - допущення творів і робіт до третього туру конкурсу таємним голосуванням; публікації в засобах масової інформації списку авторів і робіт, допущених до третього туру; аналіз матеріалів преси відгуків та пропозицій, підготовка в разі необхідності експертних висновків;

третій тур - підсумкове обговорення творів і робіт, прийняття таємним голосуванням рішення щодо кандидатур на присудження Стефаниківської премії і подання його на розгляд голові обласної державної адміністрації та голові обласної ради для затвердження.

8.  Повторно, але не більше двох разів, можуть висуватися на здобуття Стефаниківської премії твори і роботи, які в конкурсному відборі дійшли до третього туру.

9.   Комісія приймає твори і роботи на здобуття Стефаниківської премії з 1 лютого до 1 квітня щорічно.

10.  Колектив авторів твору, висунутий на здобуття Стефаниківської премії, не може становити більше трьох осіб.

Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували адміністративні, організаторські чи консультативні функції в цьому проекті.

11.  Стефаниківська премія присуджується авторові один раз за життя.

12.  Особам, удостоєним Стефаниківської премії, присвоюється звання Лауреата премії імені Василя Стефаника в галузі літератури і вручаються Диплом та Почесний знак лауреата.

13. Розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради про присудження Стефаниківської премії оприлюднюється до 14 травня в засобах масової інформації.

14.  Дипломи і Почесні знаки лауреатам вручають голови обласної державної адміністрації та обласної ради 14 травня під час урочистого відзначення дня народження Василя Стефаника.

15.  Лауреатам Стефаниківської премії виплачується грошова частина премії.

Розмір Стефаниківської премії визначається кожного року головою обласної державної адміністрації та головою обласної ради.

16.  У разі відзначення Стефаниківською премією колективу авторів твору всім лауреатам видаються Дипломи і Почесні знаки, а грошова частина премії ділиться між ними порівну.

17.  Комісія утворена у складі голови, заступника секретаря та членів комісії.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про премію імені Василя Стефаника

 в галузі літератури, мистецтва, архітектури та журналістики

1. Премія імені Василя Стефаника в галузі літератури, мистецтва, архітектури та  журналістики  (далі  -  премія)  є  найвищою  в  області відзнакою,   яку   за   поданням   комісії   присуджує   обласна   державна адміністрація місцевим авторам.

Премією відзначають твори літератури, мистецтва, архітектури та журналістики, що є духовними набутками українського народу, утверджу­ють високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість та самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

2. На здобуття премії висуваються твори літератури, журналістики, праці з українознавства, музики, образотворчого та народного мистецтва, кіно- і  телефільми,   театральні вистави, концертні програми,  що опубліковані (оприлюднені) в завершеному вигляді протягом останніх двох років, після ознайомлення з ними громадськості, але не пізніше, як за три місяці до їх висунення.

3.  Премія імені Василя Стефаника щорічно встановлюється  з та­ких номінацій:

- література (поезія, проза, драматургія, гумор і сатира, художній переклад, літературна критика, літературознавство);

-  публіцистика і журналістика (книги, теле- та радіопрограми, публікації у періодиці);

-  музична творчість;

-  архітектура і дизайн;

-  образотворче та декоративно - прикладне, народне мистецтво;

- українознавство - (праці з  народознавства, краєзнавства, історії, мистецтвознавства, фольклористики та етнографії);

-  театральне мистецтво, концертно-виконавська діяльність.

      Одна премія в номінації література (новела) встановлюється і для осіб, які проживають за межами області і України.

Розміри премії визначаються щороку обласною державною адміністрацією.

4. Висунення кандидатів на здобуття премії проводиться творчими спілками, об'єднаннями, товариствами, громадськими організаціями мис­тецького та  просвітницького спрямування, управлінням  культури обл­держадміністрації, управлінням містобудування та архітектури обл­держадміністрації, навчальними, мистецькими закладами, видавництвами, редакціями газет та журналів й ін.             

Від  імені творчих організацій, закладів, установ висунення здійснюють їх президії, колегії, ради тощо.

Висунення відбувається в дусі гласності та вимогливості.

5. Комісія  приймає  твори  і праці на здобуття  премії з 1 листо­пада минулого до 1 квітня поточного років.

6. Колектив авторів твору, висунутий на здобуття  премії, не  може перевищувати З осіб, колектив виконавців - не більше 7 учасників.

7. Премія присуджується авторові чи виконавцеві один раз. Премія може присуджуватись посмертно.

8. Ухвала про визначення лауреатів виноситься членами  комісії таємним голосуванням і затверджується розпорядженням обласної держав­ної адміністрації.

    Розпорядження обласної державної адміністрації про присудження премій публікуються щорічно до 5 травня в друкованих органах, оголо­шуються по радіо і телебаченню.

9. Особі, удостоєній премії, вручається Диплом "Лауреат премії імені Василя Стефаника", Почесний знак лауреата та грошова винагорода.

Опис  Диплома і Почесного знака лауреата  затверджує комісія  з премій.

10. Дипломи, Почесні знаки та грошові премії вручаються лауреатам в урочистій обстановці в день відкриття щорічного Стефаниківського свя­та.                                                                            

11. У разі відзначення премією творчого колективу всім лауреатам видаються Дипломи і Почесні знаки, а грошова премія ділиться між ними порівну.

12. Уразі втрати (псування) Диплома чи Почесного знака лауреата дублікати не видаються. Комісія має право видати дублікати при втраті Диплома та Почесного знака  лише у виняткових випадках.

13. Диплом, Почесний знак лауреата, якого нагороджено посмертно, вручаються родині померлого, а грошова премія переходить у спадщину в порядку, установленому чинним законодавством.

          Заступник голови облдержадміністрації    Роман

Струтинський.

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 03.04.2000.№ 211 м. Івано-Франківськ

 

Про премію імені Василя Стсфаника

 

в галузі літератури, мистецтва,

 

архітектури та журналістики.

         З метою популяризації кращих творів літератури, музики, архітектури та журналістики на Прикарпатті, піднесення ролі діячів культури і мистецтв краю в державотворчих процесах, утвердження високих гуманістичних ідеалів в українському суспільстві:

         1. Затвердити Положення про премію імені Василя Стефаника в галузі літератури, мистецтва, архітектури та журналістики (додаток №1).

         2. Затвердити Положення про комісію з премії імені Василя Стсфаника та її склад згідно з додатками № 2,3.

       3. Фінансовому   управлінню   облдержадміністрації (М.Логін) щорічно передбачати в кошторисі видатки фінансування названих премій.

        4. Вважати розпорядження облдержадміністрації від 11.07.1997р. №507, від 04.05.1998 р. №364, від 10.12.1998 р. №1103, від 02.04.1999 р. №227 такими, що втратили чинність.

         5. Контроль за виконавцями розпорядження покласти на заступни­ка голови облдержадміністрації Б.Томенчука.

         Голова обласної державної адміністрації  Михайло Вишиванюк

Лауреати 2017 року:

 • У номінації «Поезія» переміг Мирослав Попадюк із роботою «Зоряна паморозь».
 • У номінації «Документалістика і науково-критична література» премію здобув Мирослав Габорак за працю «Назви гір і полонин Івано-Франківщини (Етимологічний словник-довідник) (українознавство)».

 • У номінації «Проза» першість виборов Дмитро Захарук із книгою «Осінні проліски» та «75. Вибране до ювілею».

 • У номінації «Твори або роботи, що популяризують творчість Василя Стефаника і написані письменниками, котрі проживають за межами області», то тут номінантом став Ярема Гоян – книжка «Воскресіння Сонця».

Лауреати 2016 року 

 • У номінації «проза (драматургія, переклади)» Михайло Батіг – книжка «Сад білих тіней» (вибране: поезія, проза, художня публіцистика).
 • У номінації «поезія» - Любомир Михайлів – книжка «Сонячні бджоли» (вибрані поезії), книжка «Як маків цвіт» (поеми, поезії, оповідання, етюди, статті), книжка «Йшли батальйони на Схід» (поезії).
 • У номінації «документальна і науково-критична література (естетика, літературознавство, мистецтвознавство, українознавство, художня публіцистика, критика, мемуаристика)» - Богдан Кіндратюк – монографічне дослідження «Дзвонарська культура України».
 • У номінації «твори або роботи, які популяризують творчість В.Стефаника і написані письменниками, котрі проживають за межами області» перемогу здобув Роман Горак зі Львова  за книжку «Василь Стефаник» (у двох томах).

 Лауреати 2015 року

 • Лесюк Микола за монографію "Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині"(2014)  у номінації «документальна і науково-критична література (естетика, літературознавство, мистецтвознавство, українознавство, художня публіцистика, критика, мемуаристика)»

Лауреати 2014 року

 • Ольга Деркачова за роман "Крамниця щастя"(2013)  у номінації "проза" (драматургія, переклади)
 • Любомир Стигналюк  за збірку поезій "Бентежні видива" (2013) у номінації "поезія"
 • Марта Хороб  за роботу "Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття" (2013) у номінації "документальна і науково-критична література"

Лауреати 2013 року

 • Марія Вайно за книжки "Шкіци на одвірках"(2011) та "Станіславські фрески"(2012)   у номінації "проза" (драматургія, переклади)
 • Ярослав Ясінський  за збірку поезій "Ордалія"(2012) у номінації "поезія"
 • Лауреати 2012 року
  • Ткачівський Ярослав за прозові твори "Неділя всепрощення", "До моря їхали","Пісня на порозі Раю"
  • Космач Анна за поетичну збірку „Не буде так"
  • Васильчук Микола за книжку „Профілі"
 • Лауреати 2005 року
  • Юсип Д. за книгу „Норовистий кінь Посейдона”
   Юсип Д. Норовистий кінь Посейдона [Текст] / Д. Юсип : творчі портр. ст. і полем. нотатки. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. – 405 с.
  • Добрянський В. за книгу „Велика Сикавицька війна”
   Добрянський В. Велика Сикавицька війна : текстура часу / В. Добрянський // Дзвін. – 2004. –  10. – С. 72– 82.
  • Онишко А. за книгу перекладів Е. По „Ельдорадо”
   По Е. А. Ельдорадо [Текст] : Поетичні твори / Е. А. По ; упоряд. і пер. А. Онишко. - Т.: Богдан, 2005. - 304 с.
 • Лауреати 2004 року
  • Чир Н. за книгу „”Калиновий спалах”
   Чир Н. Калиновий спалах [Текст] / Н. Чир. – Коломия : Вік, 2003. – 123 с.
  • Дзюба М. за книгу „Укриті небом”
   Дзюба М. Укриті небом [Текст] / М. Дзюба. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2003. – 240 с.
  • Баран В. за книгу „Михайло Зорій”
   Баран В. Михайло Зорій [Текст] / В. Баран – Івано- Франківськ : Сімик, 2003. – 119 с.
 • Лауреати 2003 року
  • Аронець М. за книгу „Поезія”
   Аронець М. Поезія / М. Аронець. – Івано-Франківськ, 2002. – 160с.
  • Процюк С. за книгу „Інфекції”
   Процюк С. Інфекція [Текст] : роман. – Л. : Л А „Піраміда”, 2002. – 196 с.
 • Лауреати 2002 року
  • Лесів В. „Столике сонце”,  Андрусяк А. за книгу „Брати грому”
   Лесів В. Столике сонце [Текст] : кн. прози / В. Лесів. –  Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. – 316 с.
  • Андрусяк М. за книгу „Брати грому”
   Андрусяк М. Брати грому [Текст] : худож.-докум. повість / М. Андрусяк. – Коломия : Вік, 2001. – 797 с.
 • Лауреати 2001 року
  • Дичка Н. за збірку поезій „Тебе любити піснею небес”
   Дичка Н. Тебе любити піснею небес : поезія / Н. Дичка // Перевал. – 2000. – № 4. – С. 126-129.
  • Грабовецький В. за книгу „Нарис історії Княгинина”
    Грабовецький В. Нарис історії Княгинина [Текст] / В. Грабовецький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. – 141 с.
 • Лауреати 2000 року
  • Яновський Микола за новели „Далеке сяйво”,”Срібна куля, „Міна”, „Зубач”, „Хрещений”
   Яновський М. Далеке сяйво; Срібна куля; Міна; Зубач; Хрещений : новели / М. Яновський // Перевал. – 1999. – № 4. – С. 10-42.
  • Радиш Богдан за збірку поезії „Притчі”
   Радиш-Маринюк Б. Притчі [Текст] : поезії / Б. Радиш-Маринюк. – Косів : Писаний Камінь, 1999. – 96 с.
  • Грещук В., Кононенко В. за наукові розвідки у 1999 році.
   Духовні цінності українського народу [Текст] : [відп. ред. В. І. Кононенко]. – Івано-Франківськ : Плай. – 1999. – 293 с.
 • Лауреати 1999 року
  • Турелик Галина за добірку віршів „Світлотіні старих світлин”
   Турелик Г. Світлотіні старих світлин : поезії / Г. Турелик // Перевал. – 1998. – № 2. – С. 125-123.
  • Добрянський Павло за гумористичну повість „Веселий аптекар”
   Добрянський П. Веселий аптекар : гумористична повість / П. Добрянський  // Перевал. – 1998. – № 2. – С. 37-124.
  • Полєк Володимир за наукове дослідження „Українська література у зарубіжній критиці і перекладах”  
   Полєк В. Українська література у зарубіжній критиці і перекладах [Текст] / В. Полєк. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. – 200 с.
 • Лауреати 1998 року
  • Пушик Степан за збірку поезій „Хмаролом”
   Пушик  С. Хмаролом [Текст] : вибрані вірші, поеми та пісні / С. Пушик. – К. : Дніпро, 1988. – 432 с.
  •  Бойко Богдан за повість „По голови... По голови...”, нарис „”Великдень в Україні”
   Бойко Б. По голови... По голови... [Текст] : повісті, новели, нариси / Б. Бойко – Івано-Франківськ : Нова Зоря , 1988. – 312 с.
  •  Калина Ватаманюк за збірку нарисів „Від лиця Твого, Господа, судьба моя іде...”
   Ватаманюк К. Від лиця Твого, Господа, судьба моя іде... [Текст] / К. Ватаманюк. – Снятин : Над Прутом, 1995. – 159 с.
                                                                                   
Категорія: премія ім.В.Стефаника | Додав: admin (21.01.2011)
Переглядів: 2093 | Рейтинг: 5.0/1
Вітаю Вас Гість